Reklamační řád

Doručovací adresa a kontakt pro reklamace

MR.BRUT a.s.
Sokolovská 73/63, Karlín, 186 00, Praha 8

Balík označte jako REKLAMACE. Znečištěné zboží či poškozený balík bude zaslán zpět bez nároku na reklamaci!

Tel.: +420 739 080 664, email.: eshop@mrbrut.cz

Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění, a to bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu MR.BRUT - Sokolovská 73/63, Karlín, 186 00, Praha 8. Zboží musí být originálně zabaleno, bez vad a dalšího poškození a v původně zakoupeném množství. Na vrácení zboží je zároveň potřeba upozornit MR.BRUT pomocí emailu, odeslaného na email alena@simplybar.com, obsahující tyto informace: žádost o odstoupení od smlouvy, příjmení a jméno kupujícího, uvedení čísla objednávky a uvedení čísla bankovního účtu, na který bude Zákazník požadovat vrácení uhrazení částky. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi - faktura.

Na základě takto vráceného zboží budou MR.BRUT neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Z částky nebude odečtena cena poštovného, byla-li připočtena při odeslání objednávky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude MR.BRUT schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět na adresu, ze které jej MR.BRUT obdržel.

Kupující bere na vědomí, že většina zboží nabízeného MR.BRUT je vyexpedována do 1-5 pracovních dnů. Doba dodání balíků kurýrní službou trvá obvykle 1-3 dny, tudíž celková doba dodání by neměla přesáhnout 1-7 pracovních dnů. Kupující dále bere na vědomí, že SimplyBar nemůže ovlivňovat doručovací doby kurýrní služby.

V případě, že MR.BRUT není schopen zajistit dodání zboží v rámci 1 týdne, bude o této skutečnosti informovat Kupujícího a dohodnou se na postupu a době dodání.

Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je účinný od 1. ledna 2015. Změny vyhrazeny.

Provozovatel

MR.BRUT a.s.
Sokolovská 73/63

186 00 Praha 8

IČO: 07713771

Tel.: +420 739 080 664

Email.: eshop@mrbrut.cz

Vzorové odstoupení od smlouvy
……………………………………………………………………

Prodávající:

Název a adresa provozovny dle dokladu

Kupující:

Jméno a příjmení

Adresa, telefon a email

Číslo bankovního účtu

Věc:

Oznamuji Vám, že dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku odstupuji od smlouvy o nákupu níže uvedeného zboží.

Číslo objednávky
Kód zboží

Datum a podpis

 

…………………………………….